نرده استیل راه پله کرج

فضای مورد نیاز این نوع از نرده استیل معمولا راه پله بوده اما در فضای غیر شیب دار نیز استفاده میگردد و علت نامگذاری آن این است بیشتر در راه پله استفاده میشود و دارای انواع نرده استیل 3 ، 4 ، 6 خط و هندریل میباشد و هزینه این نوع از نرده استیل نسبت به نرده استیل های پروفیل یا قوطی ، نرده استیل سفارشی ، نرده استیل فانتزی ، نرده استیل حصاری ارزان تر بوده و بالطبع بیشتر کارفرمایان از دیگر انواع نرده استیل که دارای مدل های متنوع تری نیز میباشد آگاهی نداشته و فقط نرده استیل 3 ، 4 ، 6 خط و هندریل را به عنوان نرده استیل راه پله میشناسند اما نکته مهم این است که تمامی مدلهای نرده استیل را شامل میشود و قیمت هر متر نرده استیل راه پله از 56000 تومان شروع میشود.

جستجو