★ لیست قیمت هر متر نرده استیل در کرج و تهران ★

لیست قیمت نرده استیل 304 و 201 و حفاظ استیل پنجره و بالکن

لیست قیمت هر متر نرده استیل در کرج و تهران 

 • انواع نرده استیل و حفاظ استیل بالکن

 • آلیاژ 201

 • آلیاژ 304

 • قیمت هر متر نرده استیل 3 خط
 • 56000 تومان
 • 85000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل 4 خط
 • 66000 تومان
 • 95000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل 6 خط
 • 80000 تومان
 • 110000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل حصاری 16
 • 90000 تومان
 • 125000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل حصاری 25
 • 160000 تومان
 • 200000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل حصاری 38
 • 185000 تومان
 • 215000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل پایه فانتزی
 • 300000 تومان
 • 350000 تومان
 • قیمت حفاظ استیل بالکن
 • 175000 تومان
 • 200000 تومان
 • قیمت هر متر نرده استیل سفارشی
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • قیمت هر متر هندریل استیل 
 • 30000 تومان
 • 400000 تومان


نحوه محاسبه هزینه نصاب نرده استیل و حمل و نقل

1- در استانهای البرز و تهران ( غیر از حاشیه شهر های اصلی )

الف :متراژ بالای 20 متر هزینه حمل و نقل و نصاب نرده استیل تعلق نمیگیرد.

ب : متراژ 10 متر تا 19 متر هزینه حمل و نقل تعلق میگیرد ولی هزینه نصاب نرده استیل رایگان است.

ج : متراژ 9 متر به پایین هم هزینه حمل و نقل و هم نصاب نرده استیل  تعلق میگیرد.

2-  در استانهای البرز و تهران (حاشیه شهر های اصلی)- مثل دماوند در تهران و طالقان در کرج

الف :متراژ بالای 30 متر هزینه حمل و نقل و نصاب نرده استیل  تعلق میگیرد.

ب : متراژ 10 متر تا 19 متر  هزینه حمل و نقل و نصاب نرده استیل  تعلق میگیردهزینه رفت وآمد نصاب نرده استیل .

3- در استانهای همجوار البرز و تهران

الف : متراژ 30 متر تا 49 متر  هزینه حمل و نقل و نصاب نرده استیل تعلق میگیردهزینه رفت وآمد نصاب اسکان + تو راهی

ب  : متراژ 50 متر تا 100متر  هزینه نصاب رایگان بوده  و هزینه به حمل و نقل و  رفت وآمد نصاب اسکانتو راهی تعلق میگیرد

محاسبه قیمت نرده استیل و پرداخت وجه

1- در استانهای البرز و تهران ( غیر از حاشیه شهر های اصلی )

بعد از تخلیه بار و در زمان شروع به کار نصاب حدودا نصف مبلغ پروژه بعنوان پیش پرداخت دریافت و مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

2-  در استانهای البرز و تهران (حاشیه شهر های اصلی)- مثل دماوند در تهران و طالقان در کرج

قبل از تخلیه حدود 35 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 50 درصد و 15 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

3- در استانهای همجوار البرز و تهران

قبل از تخلیه حدود 40 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 50 درصد و 10 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

4- در استان های شمالی و مرکزی ایران

قبل از تخلیه حدود 50 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 45 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

5- در استان های غربی و شرقی و شمال غربی و شمال شرقی

قبل از تخلیه حدود 60 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 35 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

6- در استان های جنوبی و جنوب شرقی و جنوب غربی

قبل از تخلیه حدود 70 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 25 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.لیست قیمت نرده استیل , قیمت حفاظ استیل پنجره , قیمت حفاظ استیل بالکن , قیمت هر متر نرده استیل , محاسبه قیمت نرده استیل , قیمت نرده استیل راه پله , قیمت نرده استیل 304 , قیمت نرده استیل بالکن , مرکز فروش نرده استیل در تهران , مرکز فروش نرده استیل در کرج